Interní audit prokázal řadu nesrovnalostí u bývalého předsedy ITTF Adhama Sharary!

 

A dham Sharara, bývalý prezident a současný čestný prezident Mezinárodní federace stolního tenisu (ITTF), byl suspendován! Pětašedesátiletý Adham Sharara stál v čele ITTF dlouhých patnáct let (1999 až 2014). Po jeho odstoupení převzal žezlo Němec Thomas Weikert, který je prvním mužem světového stolního tenisu dodnes.

Předsednictvo ITTF po přezkoumání různých materiálů, smluv a bankovních záznamů došlo k závěru, že Adham Sharara se dopustil chyb hned v několika oblastech činnosti vysoce postaveného funkcionáře ITTF – zejména jde o konflikt zájmů během procesu ITTF, odkoupení své obchodní a marketingové smlouvy od společnosti TMS International, zásah do nabídkového řízení na hlavní smlouvu o vybavení ITTF či nevhodné využití prostředků ITTF.

„Vzhledem k nevhodnému počínání pana Sharara v době jeho působení v čele ITTF utrpěla Mezinárodní federace stolního tenisu značné finanční ztráty,“ píše ve svém prohlášení ITTF. Adham Sharara má nyní 21 dní, aby se řádně vysvětlil četné nesrovnalosti za jeho působení ve funkci prezidenta ITTF a vyhnul se tak procesu u Mezinárodního soudního dvora CAS.

Není to tak dávno, co měl podobné problémy prezident ETTU Ronald Kramer. Šlo o výši platu prvního muže evropského stolního tenisu (5 000 € měsíčně) a způsobu její úhrady. Spor se nepodařilo urovnat ani na Kongresu Evropské unie stolního tenisu (ETTU) při loňském mistrovství světa družstev v Halmstadu…