Pátý díl našeho seriálu „Okénko do oddílu“ věnujeme oddílu stolního tenisu při TJ Lanškroun.

 

N aše „putování“ po krajích a regionech České republiky pokračuje. Dnešní zastávka patří Pardubickému kraji. Představíme vám oddíl stolního tenisu TJ Lanškroun.

Náš oddíl je založen zejména na výchově mládeže a systematicky se jí věnujeme od roku 2005 i s licencovanými trenéry pod hlavním vedením Ondřeje Jányše (licence B). Cílem výchovy, rozvoje mládeže a prací s talentovanými hráči je jejich další posun ať už v rámci oddílu se začleněním do soutěží dospělých či pomoc při nasměrování pro další rozvoj do některého ze středisek. Podílíme se na pořádání několika turnajů na krajské úrovni, jakými jsou bodovací turnaje nebo přebory jednotlivců a dospělých. Nově také organizujeme kempy pro výběrové hráče v rámci nově vznikajícího krajského centra mládeže. Velký zájem má oddíl také v náborové činnosti kvůli návaznosti a pokračování chodu a vizí klubu. Plně podporujeme nejen registrované ale také zájmové hráče ať už z řad mládeže nebo i dospělých.

Oficiální název oddílu, klubu: TJ Lanškroun, z.s. oddíl stolního tenisu

Rok založení: Před rokem 1970 (údaje nejsou přesně doloženy) se soustavně oddíl věnuje mládeži a po několika letech pauzy s mládeží se od r. 1998 začíná obnovená éra intenzivní výchovy mládeže.

Výchova mládeže je hlavní prioritou činnosti oddílu stolního tenisu při TJ Lanškroun

Organizační struktura (vedoucí pozice v klubu): Výkonný výbor ve složení Ondřej Jányš (předseda klubu), členové Marek Kleiner, Ladislav Bako, Vladimír Cacek, Martin Doležel, Jakub Vybíral, Pavel Chládek, hospodářka Monika Jányšová, hlavní trenér mládeže Ondřej Jányš, trenéři mládeže Jakub Vybíral, Lukáš Langr, Adam Bako, Marek Kleiner.

Počet členů (z toho mládeže): Celkem klub čítá 35 registrovaných členů, z toho 21 členů mládeže, dalších 8 zatím neregistrovaných členů je v rámci přípravky.

Počet družstev v soutěžích: Celkem máme 4 družstva dospělých a 2 žákovská družstva.
Kroužek mládeže při ZŠ Kroužek funguje pod hlavičkou spolku Domova dětí a mládeže a pravidelně pořádáme školní turnaje při ZŠ A. Jiráska.

Ondřej Jányš koučuje jednoho ze svých svěřenců na lednovém Bodovacím turnaji mládeže v Liberci

Největší úspěch v historii klubu: Naši mladí odchovanci (tehdy 12 a 13 let) se velkou měrou zasloužili o historický postup A týmu do divize. Dalšími úspěchy je čtyřnásobná účast na MČR družstev mládeže jako nejlepší tým Pardubického kraje. Dílčími úspěchy jsou medaile z Bodovacích turnajů mláeže ČR a mistrovství Ččeské republiky Radima Baka a Filipa Vybírala a také start Filipa Vybírala na dvou neoficiálních misgtrovství Evropy minikadetů ve Francii.

Nejznámější odchovanec klubu: Našimi přímými odchovanci jsou Radim Bako a Filip Vybíral, působící nyní ve střediscích při SKST Baník Havířov, resp. TJ Ostrava KST. Další již bývalý náš hráč, který přišel v necelých dvanácti letech ze Slovanu Moravská Třebová, hraje nyní také v SKST Baník Havířov. Ne přímo odchovanec TJ Lanškroun, ale velkou spjatost s klubem má také bývalý bundesligový hráč David Marek (SKST Borová-Liberec), který pochází z přilehlé vesnice a jeho otec, který ho ke stolnímu tenisu přivedl, je dlouholetým členem oddílu.

Filozofie (motto) klubu: Systematická práce s mládeží i nadále, důsledné zaměření na kompenzační cvičení s ohledem na zdravý vývoj mladého člověka a výchova nových trenérů.

Radim Bako, jeden z odchovanců klubu, je juniorským reprezentantem České republiky

Herna (počet stolů): Až 7 stolů při trénincích

Rozvoj členské základny: Práce s přípravkou oddílu a každoroční nábor nových členů.

Nejvýznamnější partneři a sponzoři oddílu, klubu: Město Lanškroun (www.lanskroun.eu) , ČAST (www.ping-pong.cz) , MŠMT (www.msmt.cz) , firmy Schott (www.schott.com) , Forez (www.forez.cz) a další menší sponzoři.

Problémy oddílu, klubu: Bohužel nemáme vlastní hernu stolního tenisu a musíme stavět (sklízet) stoly a dělit se s jinými školami a organizacemi. Dalším problémem je menší zájem dětí o tento sport, který je způsobený zejména mnoha sportovními možnostmi v malém městě.

Přání do brzké budoucnosti: Zkvalitnit tréninkový proces, sehnat finanční prostředky na jednoho plně placeného trenéra, vychovat další úspěšné hráče a reprezentanty, zvýšit zájem o tento sport ve městě, pokusit se s vlastními odchovanci postoupit do ligových soutěží a také řešit možnost s realizací vlastní herny.

Filip Vybíral v českém reprezentačním dresu na mezinárodním turnaji v maďarském Szombathely

Ostatní… Webové stránky oddílu: www.pineclanskroun.cz

Odpovídal: Ondřej JÁNYŠ, předseda klubu a hlavní trenér mládeže

 

Malá fotogalerie oddílu stolního tenisu TJ Lanškroun a Stolní tenis EXTRA